https://smaragdkiado.hu/termek/varazslatos-mesketek-1-meseerdo/

Magyar népmesék

Az alábbi listában véletlenszerű meséket találsz az oldalunkról
Ha szeretnél a legújabb mesék között válogatni, kattints ide »

Mátyás király a borsi kocsmában

A Borsi-háton vót egy kocsma, és abba lakott egy kocsmáros. Olyan ember vót, hogy akinél sok pénzt látott, azt meggyilkolta. Hát, Mátyás király mán hallott errűl a dologrul, m...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás a königsbergi erdőben

Egykor régen, így beszélik a brodiak, Mátyás Olmütz felől nagy sereggel jött az országba, megfenyíteni Hradiste hűtelen polgárait. Javában ostromolta a várost és a klastrom...

  ~5 perc ELOLVASOM

Mátyás és a főbíró

Mátyás király meghallotta, hogy egy főbíró a szegényeket behajtotta, oszt fát vágatott velük, de nem fizetett. Ha valamelyik pénzt kért, huszonötöt veretett a farára. Mát...

  ~2 perc ELOLVASOM

Mátyás álma

Mátyás király azelőtt béres volt. Egyszer álmában angyal jelentette neki, hogy ő lesz a király.A gazdájának hat ökre volt. Amikor szántott, mindég csára hajtotta az ökröket. Eg...

  ~2 perc ELOLVASOM

Mátyás mint ostoros

Mátyás király még gyermek volt. Hazajött az iskolából, tarsoly a keziben. Szép tavaszi nap volt, kiment a mezőre. Hát, hogy megy, lássa, hogy az öreg szánt, de az ökrök nem...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás királlyá választása

Magyar urak jó Budába egybegyűlnek nagy tanácsba, Magyar urak, bánok; Hányja-veti a tanácsuk, hogy ki légyen a királyuk. Misics István uraságra esik ekkor választásuk, Úri választ...

  ~3 perc ELOLVASOM

Királyválasztás

Mátyás király szegény ember fia vót. Egy gazdaembernél szógált.Úgy vót valamikor régen, hogy mikor királyt választottak, a koronát repítették. Felrepült, mer olyan varázs...

  ~2 perc ELOLVASOM

Az ifjú Mátyás király

Olyan álmot látott ifjú Mátyás király: Üvegablak alatt nagy hosszú almafa.Tizenkét szép ága, háromszáz levele, Háromszáz levele, hatvanhat virága.Csak odatalála igen öreg apa. ...

  ~3 perc ELOLVASOM

A táltosgalamb

Hát réges-régen vót egy szegény ember, annak vót egy fia. De szegénemberek vótak nagyon, nem bírtak boldogulni, mentek ide munkát keresni, mentek oda. Hát eccer a kisebbik...

  ~2 perc ELOLVASOM

http://mocorgohaz.hu/