Magyar népmesék

Az alábbi listában véletlenszerű meséket találsz az oldalunkról
Ha szeretnél a legújabb mesék között válogatni, kattints ide >>

Mátyás Crudinnál

Mátyás királyról tudjuk, hogy hadjáratai alkalmával többször álruhába öltözött, ami nem is monda, hanem történeti valóság, és így kikémlelte az ellenség gyöngéit. Mikor cseh...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás Bécset kémleli

Mátyás király fölőtözött parasztnak, és kocsiva odahajtott Bécs kapuja elé, de már előre egy rossz kereket tett be, azt ott kivette, begurította Bécs városába, mondta az őrökn...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás halála

Mi fehérlik ott a síkon? Celje lesz az! Celje bizony! Takaros és vidám város; közepén egy hárs; magányos. Ágy van vetve árnyékába; fejtől néhány puha párna; lepedej...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás királyt leszúrták!

Mátyás királynak valamikor réges-régen, mikor ű uralkodott, nagyon sok irigye vót. De Mátyás király sok közzül nem tudta elképzelni, hogy mék a rossz. Mer amék legszebben bes...

  ~2 perc ELOLVASOM

Az oroszlánok halála

Buda körül vót egy völgy, amit Szép juhászné völgyének neveztek el, mert Mátyás király arra vadászgatott, és vót ott egy szép menyecske, akihöz be-betért a kalibába. Egy k...

  ~1 perc ELOLVASOM

Mátyás király aranyszőrű báránya

Elment a burkus király Mátyás királyhoz. Mint pajtások köszöntötték egymást. Mondja a burkus király, hogy:- Úgy hallottam, hogy egy aranyszőrű báránya van.- Igaz - azt mond...

  ~4 perc ELOLVASOM

Mátyás király huszárja

Volt Mátyás királynak egy huszárja a sok közül, akin nem tudott senki kifogni. Büszke is volt rá Mátyás.Egyik alkalommal a Burkus mondja Mátyásnak:- Én bizony túlteszek a ...

  ~2 perc ELOLVASOM

Mátyás király és a székely ember leánya

Mátyás királynak volt egy hű szolgája. És kiküldte, az országút mellett volt egy kő, és ezt mondta:- Minden embert, aki az országút mellett jár, keríts oda, hogy a követ n...

  ~5 perc ELOLVASOM

Mátyás király kérdése

Az igazságos Mátyás király életiben kiment a kíséretével, a főurakkal a mezőre. És ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király:- Tisztesség, öregem!...

  ~4 perc ELOLVASOM