Fanni Sacerdoss

amatőr író

Fanni Sacerdoss a nagyapja iránti tiszteletből választotta az írói nevét, mert bár soha nem volt alkalma 
megismerni, gyerekkora óta kapcsolatot érez kettejük között. Szereti elhinni, hogy a tekintetében 
tükröződik az a kíméletlen erő, amivel a fejében világokat épít fel, noha a pókokat elnevezi, mielőtt 
kiteszi őket a házból. Ha bárkinek bármit tanácsolhatna a világon, azt mondaná: sose féljen szeretni.