Renkóné Isaszegi Andrea

meseíró (amatőr)

       Kedves Olvasó!

Meséim azzal a céllal íródtak, hogy legfőképpen az óvodás- és kisiskolás korú gyermekek áldozattá válásának megelőzését, egészségük- és testi-lelki épségük megőrzését célozzam meg.

       18 éve gyakorlom védőnői hivatásomat. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként sajnos sok olyan esettel találkoztam már, melyeknek egy része elkerülhető lett volna, ha a gyermekeket időben felkészítik a szülők, pedagógusok az olykor váratlan helyzetekre. Védőnői munkám gyakorlásával párhuzamosan kisgyermek-nevelő képzést és családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú tanfolyamot végeztem. A családok védelme, a nővédelem, a gyermekek megóvása a testi és lelki bántalmazással szemben...mind-mind nagyon közel áll hozzám, a hivatásom része.

       Vallom, hogy a gyermekek lelkéhez gyermeki gondolkodásmóddal lehet a legközelebb kerülni. Igyekszem bűnmegelőzés, baleset megelőzés és egészségmegőrzés témájú meséim is ennek függvényében megírni. Az adott történetek alapjai lehetnek egy-egy jó beszélgetésnek, a téma bővebb kifejtésének.

 Kívánom, hogy tanulságul szolgáljon minden egyes kis történetem a hallgatóság számára és egyben segítse a szülők, pedagógusok munkáját.

                                                                                   A Szerző