A szerencsét hozó szamár


http://mocorgohaz.hu/
  • 2022.
    dec
  • 20

 
Élt egyszer egy öregember a feleségével egy régi házikóban. Annyira elszegényedtek, hogy egy nap így szólt az ember bánatában:
- Fájó szívvel mondom asszony, de már mindenünk elfogyott. Megyek, és elviszem eladni a mi derék szamarunkat a vásárba. Hátha k...

Kép forrása: Kondora Beáta munkája

 

Élt egyszer egy öregember a feleségével egy régi házikóban. Annyira elszegényedtek, hogy egy nap így szólt az ember bánatában:

- Fájó szívvel mondom asszony, de már mindenünk elfogyott. Megyek, és elviszem eladni a mi derék szamarunkat a vásárba. Hátha kapok az árából pár zsák lisztet.

Felesége lehajtott fejjel bólogatott urának, nem szólt egy szót sem.

Kiment hát az öreg a szamárhoz, és azt mondta neki:

- Bocsáss meg barátom, de el kell hogy vigyelek téged a háztól. Nem maradt már semmi vagyonunk, hátha kapok érted lisztet a malomból.

Erre az állat egyszer csak megszólalt, gazdája igen csak meglepődött, hogy beszél a szamara.

- Ne vigyél el engem, ülj fel a hátamra, s ígérem, holnapra gazdagon térsz haza.

Mit volt mit tenni, felült a hátára, s mentek az úton, hetedhét határra. Elértek egyszer csak egy kastély közelébe, ami előtt sok-sok ember állt sorban izgatottan. Mind arra vártak, hogy a király elé álljanak, s szebbnél-szebb cipőket őfelségének mutogassanak. Kihirdette ugyanis a király a népnek, hogy aki új cipőt hoz, különlegességet, olyat, amit még nem látott, megtölt érte annak arannyal egy zsákot. Hiába is álltak sorba mesteremberek, a királynak újat mutatni nem lehetett. Ismert ő már minden fényes- cifra bársonyt, arannyal kirakott csupa díszes vásznat.

Ekkor a szamár így szólt gazdájához:

- Menj csak a királyhoz, s vedd le a cipődet, ilyet kopott, rongyos bőrt még úgy se látott ő kelme.

Kivárta hát sorát az ember, s a kastélyba bebocsátást nyert.

- Uram királyom, itt az én cipőm. Látott-e már ilyet a mesteremberektől?

Elcsodálkozott a király, ilyet még nem látott. Szolgálói lábára pillantott, s csak akkor vette észre, hogy ők is hasonlót viselnek. Elszégyellte magát, hogy eddig le nem nézett, orrát mindig felfelé hordva, büszkén viselte.

-  Vág az esze öreg, meg kell, hogy mondjam, meg kapja az aranyat, hozatom nyomban. No de, mit szólna még egy próbához, cserébe még egy zsák aranyat ajánlok.

A szegény ember belement tüstént a próbába, a király a következőt kérte tőle napnyugtára:

- Hozzál nekem ide egy olyan poharat, amilyet én még soha nem láttam!

Az ember ment a szamarához, hogy elmondja mi történt a király kastélyában. Az állat egy percre sem ijedt meg az új próbától, vitte gazdáját rögvest az ólakhoz. Orrával a tyúkok itatójára mutatott, majd megfogott egy edényt szájával, s az erdőbe osont.

- Drága gazdám, erre nem gondol a király, ez az állatoknak a vizet adó pohár.

Ment is az ember,be a királyhoz, aki az óta a konyhában s mindenütt, minden ivó alkalmatosságot felkutatott.

- Na, te szegény ember, mutasd mit hoztál, nem fogsz most ki rajtam, nem lesz már több tréfád!

- Uram királyom, én ezt hoztam, nézze csak meg, milyen szép itató edény!

- Ez meg micsoda, miféle butaság, talán te öreg, megbolondultál?

- Bocsásson meg nekem, nem vagyok én bolond, a királyi tyúkjainak bíz' ez a poharuk. Menjen csak ki rögvest baromfi udvarába, az állatok ilyenből isznak már hosszú idők óta.

Méregbe gurult a király, hogy az öreg az eszén újra túljárt. Odaadta neki a második zsák aranyat, de nem tudta elfogadni, hogy egy szegény ember ilyen csúf módon újra kijátszotta.

- Tudod mit te szegény ember, legyen még egy próba, ha azt kiállod, megajándékozlak egy szép lóval, s lovas kocsival. Azzal elviheted haza a jussodat. De ha én nyerek, üres kézzel mész el innen, aranyadat mind elveszem.

Gondolkodott az ember mit tegyen, féltette a kincset, amit megszerzett. Aztán eszébe jutott derék szamara. Gondolta, majd kisegíti őt megint a bajban. Így elfogadta a király próbáját újra.

- Hozzál nekem holnapra egy olyan drága kincset, amit én még sosem láttam, soha meg nem csodálhattam.

Gondolta a király, ő maga már annyi drágakövet, aranyat látott, a szegény ember honnan is szerezne neki reggelre valami különleges kincset.

Ment az ember ki a szamarához, elmondta neki, a király mit ajánlott. Ám ez úttal megfáradt arcán gondterheltség cseppet sem látszott.

- Drága gazdám, most nincsen ötletem.  Bevihetnél engem, mint beszélő állatot, de a király kapzsi lenne, s engem el nem eresztene. Mi lenne velem nélküled?

Az öreg szája mosolyra állt a bajsza alatt, s így szólt:

- Édes csacsikám, nem adnálak én oda semmiért, viszont megtehetnéd nekem, hogy tüstént elindulsz haza a másik kincsemért. Otthon vár az én egyetlen feleségem, őt még a király sohasem láthatta.

A szamár boldogan haza vágtatott, s reggelre az asszonnyal a hátán a királyi palota elé bandukolt.

Várta már a király a szegény embert, azt gondolta végre, ő lehet a nyertes. Meg is jelent előtte nyomban az öreg, várta az uraság, hogy mit vesz elő, mit rejteget.

- Uram királyom, itt vagyok előtted, had mutassak egy kincset, mit nem látott még őfelsége. Majd behívatta gyorsan a drága feleségét, s folytatta- Ő az én igazi egyetlen kincsem e világon, hatvan esztendeje vele kelek, s hálok. Ő készíti el ebédem, vacsorám, ő ölel meg engem, ha a gondterhelt szívem fáj. Ha ő nem lenne, talán nem is élnék, ha mégis, hát búskomor lennék. Látott-e már felséged, ennél drágább kincset?

A király feleségének, ki ott ült a teremben, nyomban könnybe lábadt mind a két szeme. A király is meghatódott, s nem haragudott már, nyomban hozatta, ami az öregnek járt.

Boldogan ment haza feleség, s az ember, új kocsijukat szamaruk, s egy szép paripa vezette. A királytól kapott aranyból egy mesés házat vettek, nem volt többé gondjuk, vígan éldegéltek. Ha nem hiszed, hogy így volt, hát kérdezd meg a szomszédod. Ki tudja, tán a kastélyban akkoriban ő is ott volt.

Radics Renáta, meseíró/költő

Ezt a mesét írta: Radics Renáta meseíró/költő

Egy napfényes nyári napon, 1988. augusztus 22-én születtem. Tóalmáson élek a családommal. Az irodalom csodálatos világa óvodásként is nagy hatással volt rám. Már akkoriban bájos, gyermekded versek és dalok születtek meg fejemben, főleg az édesanyám iránt érzett szeretetről. Majd amint megtanultam írni, lejegyeztem saját gondolataimat. Megjelent soraimban többek között a barátság, a természet szeretete is.Teltek...


https://smaragdkiado.hu/termek/varazslatos-mesketek-1-meseerdo/

Vélemények a meséről

Ehhez a meséhez még nem érkezett hozzászólás, legyél Te az első aki véleményezi!
A szerző biztosan nagyon hálás lesz érte!